Mittwoch 26.01.2022

D14A Pilates
18:15-19:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte
D14B Pilates
19:15-20:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Freitag 28.01.2022

D11 Frauen- und Männerturnen
08:00-09:00
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Montag 31.01.2022

D10 Morgenturnen für Frauen
08:45-09:45
 • Ort
  Turnhalle Auenstein

Mittwoch 02.02.2022

D14A Pilates
18:15-19:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte
D14B Pilates
19:15-20:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Freitag 04.02.2022

D11 Frauen- und Männerturnen
08:00-09:00
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Montag 07.02.2022

D10 Morgenturnen für Frauen
08:45-09:45
 • Ort
  Turnhalle Auenstein

Mittwoch 09.02.2022

D14A Pilates
18:15-19:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte
D14B Pilates
19:15-20:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Freitag 11.02.2022

D11 Frauen- und Männerturnen
08:00-09:00
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Montag 14.02.2022

D10 Morgenturnen für Frauen
08:45-09:45
 • Ort
  Turnhalle Auenstein

Mittwoch 16.02.2022

D14A Pilates
18:15-19:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte
D14B Pilates
19:15-20:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Freitag 18.02.2022

D11 Frauen- und Männerturnen
08:00-09:00
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Montag 21.02.2022

D10 Morgenturnen für Frauen
08:45-09:45
 • Ort
  Turnhalle Auenstein

Mittwoch 23.02.2022

D14A Pilates
18:15-19:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte
D14B Pilates
19:15-20:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Freitag 25.02.2022

D11 Frauen- und Männerturnen
08:00-09:00
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Montag 28.02.2022

D10 Morgenturnen für Frauen
08:45-09:45
 • Ort
  Turnhalle Auenstein

Mittwoch 02.03.2022

D14A Pilates
18:15-19:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte
D14B Pilates
19:15-20:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Freitag 04.03.2022

D11 Frauen- und Männerturnen
08:00-09:00
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Montag 07.03.2022

D10 Morgenturnen für Frauen
08:45-09:45
 • Ort
  Turnhalle Auenstein

Mittwoch 09.03.2022

D14A Pilates
18:15-19:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte
D14B Pilates
19:15-20:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Freitag 11.03.2022

D11 Frauen- und Männerturnen
08:00-09:00
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Montag 14.03.2022

D10 Morgenturnen für Frauen
08:45-09:45
 • Ort
  Turnhalle Auenstein

Mittwoch 16.03.2022

D14A Pilates
18:15-19:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte
D14B Pilates
19:15-20:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Freitag 18.03.2022

D11 Frauen- und Männerturnen
08:00-09:00
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Montag 21.03.2022

D10 Morgenturnen für Frauen
08:45-09:45
 • Ort
  Turnhalle Auenstein

Mittwoch 23.03.2022

D14A Pilates
18:15-19:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte
D14B Pilates
19:15-20:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Freitag 25.03.2022

D11 Frauen- und Männerturnen
08:00-09:00
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Montag 28.03.2022

D10 Morgenturnen für Frauen
08:45-09:45
 • Ort
  Turnhalle Auenstein

Mittwoch 30.03.2022

D9 Bastelstatt
09:00-11:00
 • Ort
  Kurslokal FWA Auenstein, Hauptstrasse 15
D14A Pilates
18:15-19:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte
D14B Pilates
19:15-20:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Freitag 01.04.2022

D11 Frauen- und Männerturnen
08:00-09:00
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Montag 04.04.2022

D10 Morgenturnen für Frauen
08:45-09:45
 • Ort
  Turnhalle Auenstein

Mittwoch 06.04.2022

D14A Pilates
18:15-19:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte
D14B Pilates
19:15-20:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Freitag 08.04.2022

D11 Frauen- und Männerturnen
08:00-09:00
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Montag 11.04.2022

D10 Morgenturnen für Frauen
08:45-09:45
 • Ort
  Turnhalle Auenstein

Mittwoch 13.04.2022

D14A Pilates
18:15-19:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte
D14B Pilates
19:15-20:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Freitag 15.04.2022

D11 Frauen- und Männerturnen
08:00-09:00
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Montag 18.04.2022

D10 Morgenturnen für Frauen
08:45-09:45
 • Ort
  Turnhalle Auenstein

Mittwoch 20.04.2022

D14A Pilates
18:15-19:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte
D14B Pilates
19:15-20:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Freitag 22.04.2022

D11 Frauen- und Männerturnen
08:00-09:00
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Montag 25.04.2022

D10 Morgenturnen für Frauen
08:45-09:45
 • Ort
  Turnhalle Auenstein

Mittwoch 27.04.2022

D14A Pilates
18:15-19:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte
D14B Pilates
19:15-20:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Freitag 29.04.2022

D11 Frauen- und Männerturnen
08:00-09:00
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Montag 02.05.2022

D10 Morgenturnen für Frauen
08:45-09:45
 • Ort
  Turnhalle Auenstein

Mittwoch 04.05.2022

D14A Pilates
18:15-19:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte
D14B Pilates
19:15-20:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Freitag 06.05.2022

D11 Frauen- und Männerturnen
08:00-09:00
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Montag 09.05.2022

D10 Morgenturnen für Frauen
08:45-09:45
 • Ort
  Turnhalle Auenstein

Mittwoch 11.05.2022

D14A Pilates
18:15-19:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte
D14B Pilates
19:15-20:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Freitag 13.05.2022

D11 Frauen- und Männerturnen
08:00-09:00
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Montag 16.05.2022

D10 Morgenturnen für Frauen
08:45-09:45
 • Ort
  Turnhalle Auenstein

Mittwoch 18.05.2022

D14A Pilates
18:15-19:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte
D14B Pilates
19:15-20:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Freitag 20.05.2022

D11 Frauen- und Männerturnen
08:00-09:00
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Montag 23.05.2022

D10 Morgenturnen für Frauen
08:45-09:45
 • Ort
  Turnhalle Auenstein

Mittwoch 25.05.2022

D14A Pilates
18:15-19:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte
D14B Pilates
19:15-20:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Freitag 27.05.2022

D11 Frauen- und Männerturnen
08:00-09:00
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Montag 30.05.2022

D10 Morgenturnen für Frauen
08:45-09:45
 • Ort
  Turnhalle Auenstein

Mittwoch 01.06.2022

D9 Bastelstatt
09:00-11:00
 • Ort
  Kurslokal FWA Auenstein, Hauptstrasse 15
D14A Pilates
18:15-19:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte
D14B Pilates
19:15-20:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Freitag 03.06.2022

D11 Frauen- und Männerturnen
08:00-09:00
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Montag 06.06.2022

D10 Morgenturnen für Frauen
08:45-09:45
 • Ort
  Turnhalle Auenstein

Mittwoch 08.06.2022

D14A Pilates
18:15-19:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte
D14B Pilates
19:15-20:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Freitag 10.06.2022

D11 Frauen- und Männerturnen
08:00-09:00
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Montag 13.06.2022

D10 Morgenturnen für Frauen
08:45-09:45
 • Ort
  Turnhalle Auenstein

Mittwoch 15.06.2022

D14A Pilates
18:15-19:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte
D14B Pilates
19:15-20:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Freitag 17.06.2022

D11 Frauen- und Männerturnen
08:00-09:00
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Montag 20.06.2022

D10 Morgenturnen für Frauen
08:45-09:45
 • Ort
  Turnhalle Auenstein

Mittwoch 22.06.2022

D14A Pilates
18:15-19:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte
D14B Pilates
19:15-20:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Freitag 24.06.2022

D11 Frauen- und Männerturnen
08:00-09:00
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Montag 27.06.2022

D10 Morgenturnen für Frauen
08:45-09:45
 • Ort
  Turnhalle Auenstein

Mittwoch 29.06.2022

D14A Pilates
18:15-19:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte
D14B Pilates
19:15-20:15
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte

Freitag 01.07.2022

D11 Frauen- und Männerturnen
08:00-09:00
 • Ort
  Aula, Schulhaus Bündte